تل اسکی

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: تمام مطالب

حقوق کارمندان
بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۵، ۴.۲ درصد خانوارهای شهری کشور ماهانه درآمد کمتر از ۶۲۵ هزار تومان (سالانه کمتر از ۷.۵ میلیون تومان) داشته‌اند.
 سرویس اقتصاد مشرق – بر اساس نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۵، ۴.۲ درصد خانوارهای شهری کشور ماهانه درآمد کمتر از ۶۲۵ هزار تومان (سالانه کمتر از ۷.۵ میلیون تومان) داشته‌اند که طبیعتاً کم‌درآمدترین قشر جامعه محسوب می‌شوند.
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۵ همچنین نشان می‌دهد که ۳.۲ درصد از خانوارهای شهری کشور در سال گذشته درآمد سالانه بین ۷.۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تومان داشته‌اند، یعنی درآمد ماهانه آنها بین ۶۲۵ هزار تا ۸۳۳ هزار تومان بوده است.
۳.۳ درصد خانوارهای شهری نیز درآمد سالانه ۱۰ میلیون تا ۱۲ میلیون تومان داشته‌اند یعنی ماهانه بین ۸۳۳ هزار تومان تا یک میلیون تومان درآمد کسب کرده‌اند.
در مجموع ۱۰.۸ درصد از خانوارهای شهری کشور در سال گذشته درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون تومان داشته‌اند.
مطابق نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۵، پولدارترین گروه جامعه افرادی بوده‌اند که درآمد سالانه بالای ۶۰ میلیون تومان (ماهانه بالای ۵ میلیون تومان) داشته‌اند. این اقشار ۸.۵ درصد کل جامعه شهری را تشکیل می‌دهند.
پرجمعیت‌ترین گروه درآمدی خانوارهای شهری کشور نیز اقشاری هستند که ماهانه بین یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان درآمد کسب می‌کنند. این اقشار، ۲۲ درصد خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند.
درآمد ماهانه خانوار درصد از کل خانوارهای شهری درصد خانوار بدون حتی یک شاغل
کمتر از ۶۲۵ هزار تومان ۴.۲۲ ۷۴.۴۷
بین ۶۲۵ هزار تا ۸۳۳ هزار تومان ۳.۲۶ ۴۵.۷۱
بین ۸۳۳ هزار تا یک میلیون تومان ۳.۳۳ ۳۱.۷۹
بین یک میلیون تا یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان ۱۱.۲۴ ۳۱.۰۴
بین یک میلیون و ۳۷۵ هزار تا یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان ۸.۹۳ ۲۷.۷۷
بین یک میلیون و ۶۲۵ هزار تا ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان ۲۱.۹۷ ۲۵.۸۳
بین ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تا ۳ میلیون تومان ۱۹.۰۴ ۲۱.۵۵
بین ۳ میلیون تا ۴ میلیون تومان ۱۳.۲۵ ۲۲.۲۸
بین ۴ میلیون تا ۵ میلیون تومان ۶.۲۴ ۱۸.۴۶
بالای ۵ میلیون تومان ۸.۵۲ ۱۲.۸۶

 * ۷۴ درصد خانوارهای کم‌درآمد، فاقد شاغلند
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۵، نکات نگران‌کننده دیگری هم دارد.
مطابق این گزارش، بیش از ۷۴ درصد خانوارهای شهری که حداقل درآمد را دارند (درآمد ماهانه آنها کمتر از ۶۲۵ هزار تومان است) حتی یک شاغل هم ندارند. هر چه درآمد خانوارها بیشتر می‌شود، نسبت خانوارهای بدون شغل هم کمتر می‌شود.
 * مدیران و مقامات جزو اقشار مرفه هستند
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد اکثر قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران کشور جزو خانوارهای با بالاترین سطح درآمد هستند یعنی ماهانه بیش از ۵ میلیون تومان درآمد دارند.
درصد خانوارهای شهری بر حسب گروه شغلی سرپرست خانوار در هر یک از گروه‌های درآمد نشان می‌دهد ۱۰.۵۱ درصد از خانوارهایی که بالای ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد دارند، قانونگذاران، مقامات عالیرتبه و مدیران کشور هستند.