تل اسکی

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: تمام مطالب

 

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر گفت: این شرکت با پایان هجدهمین دوره عملیات بهره برداری در سال زراعی ۹۷-۹۶،در مجموع به تولید بی سابقه ۹۵هزار تن شکر خام (زرد)دست یافت که در مقایسه با دوره گذشته ۱۲ هزار تن افزایش دارد.

کشت و صنعت امیرکبیر در تولید شکر رکورد زد

 

 مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر گفت: این شرکت با پایان هجدهمین دوره عملیات بهره برداری در سال زراعی ۹۷-۹۶،در مجموع به تولید بی سابقه ۹۵هزار تن شکر خام (زرد)دست یافت که در مقایسه با دوره گذشته ۱۲ هزار تن افزایش دارد.

محمد فتحی مکوند افزود: این میزان تولید و استحصال شکر از ۸۵۷ هزار تن محصول نیشکر که در ۹ هزار و ۶۷۰هکتار از زمین های این شرکت برداشت شد به دست آمد.

وی ضریب استحصال شکر از محصول نیشکر را در شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر ۱۱٫۱۲ درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در طول فعالیت این شرکت بی سابقه بوده است.