تل اسکی

  • نویسنده : admin
  • بازدید : [] مشاهده
  • دسته بندی : دسته: تمام مطالب

عبدالهادی الحسانی در حاشیه جلسه مشترک با رئیس و معاونان دانشکده علوم پزشکی آبادان با ابراز رضایت از این جلسه اظهار کرد: امیدوارم که با انعقاد یک تفاهمنامه در زمینه های مختلف علمی، آموزشی و اقتصادی همکاری بسیار خوبی را با دانشکده علوم پزشکی آبادان داشته باشیم.

وی افزود: در بازدیدهای انجام شده از منطقع آزاد اروند متوجه زیرساخت های بسیار عالی این منطقه شدیم و این بازدیدها اعتماد ما را برای شکل گیری همکاریهای مشترک جلب کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بصره تصریح کرد: به دنبال آنیم تا پس از عقد تفاهمنامه با دانشکده علوم پزشکی آبادان، تبادل هیئت علمی داشته باشیم و مباحث آموزشی علمی را در کشور عراق و موضوعات تئوری را در ایران دنبال کنیم.
الحسانی در پایان تصریح کرد: دانشکده علوم پزشکی آبادان را از جهات مختلف بررسی کردیم و بایستی بگوییم که این مجموعه دانشگاهی در سطح بسیار بالایی قرار دارد.